gedichten op de lijn


Op de buslijn die Ieper met Oostende verbindt (lijn 58) vindt men tegenwoordig een snuisterboekje met toeristische info en gedichten, een initiatief van vervoersmaatschappij De Lijn en Davidsfonds Beselare. Mijn gedicht 'Piraterij' uit Secuur werd hierin opgenomen, naast poëzie van o.m. Hedwig Speliers, Joris Denoo, Jozef Deleu, Renaat Ramon, Willy Spillebeen.

Reacties