verslag nationale stadsdichtersdag


Gisteren troepten de stadsdichters der lage landen weer samen in Lelystad (NL). 's Middags zwermden ze uit naar diverse lokaties, alwaar de dichtkunst verlevendigd werd, met de ontegensprekelijke pieken en dalen. Op de foto ziet u de aanvang van het poëtisch moment, het vrijlaten van een duif.
Het dier werd door de poëzie zo bevangen, dat het op het dak van de woning bleef zitten. Hoe krachtig kan het woord zijn...
's Avonds in het Agoratheater kreeg elke dichter nog eens zijn zegje, wat een ongelooflijke variëteit aan ontboezemingen opleverde, en enkele hilarische toestanden. De stadsdichters zijn voor de gelegenheid bijeengebracht in een fraaie bundel (zie www.uitgeverijkontrast.nl/stadsdichters)
De nationale stadsdichtersdag kreeg nog een internationaal tintje, daar Frank Adam en ikzelf aanwezig waren en dus Damme >> Vlaanderen >> België vertegenwoordigden. Ik werd uitgenodigd als voormalig stadsdichter. Eens, altijd dus.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Het einde van de slavernij

boekvoorstelling/vernissage The obscure object