NBD Biblion recensie SECUUR

Secuur mag wederom juichen om een goede recensie. Dit keer als aanschafinfo voor de openbare bibliotheken in Nederland.

Het werk van de Vlaamse dichter De Laere (1971) wordt gekenmerkt door een combinatie van theatraliteit en intimisme. Ook in 'Secuur' weet De Laere met verve die eigen toon te zetten. De titel verwijst in de eerste plaats naar de nauwgezette analyses van de dichter: het dichterlijke ik tracht niet zozeer te beschrijven maar te interpreteren. Het openingsgedicht, 'Hoorn', beschrijft bijvoorbeeld een mannetjeshert, 'balts in de pas, lonkend / naar de fonkelende ogen / van het schichtig wijfje', om op het einde over te gaan in een portret waarbij het hert 'op den duur status / koppelt aan grotesk'. Daarnaast verwijst 'secuur' naar het Latijnse woord voor 'veilig'. Centraal staan allerlei vormen van bescherming en de daarbij horende bedreiging. De drang naar controle wordt geanalyseerd en geïroniseerd, al is het maar doordat verschijnselen als 'Kuisheidsgordel' en 'Hacker' naast elkaar geplaatst worden. Op die manier portretteert Secuur de mens vroeger en nu, in zijn verlangens en angsten. De dichter mikt duidelijk op een engagement, maar weigert dit zonder meer op de actualiteit vast te pinnen.
Redactie Vlabin-VBC (NBD|Biblion recensie)

Reacties

Populaire posts van deze blog

Het einde van de slavernij

boekvoorstelling/vernissage The obscure object