Het einde van de slavernij
Universele verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 4:

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Einde aan de vernedering, de vermindering, de verlaging, de ontmenselijking
die de laatste restjes individu desintegreert tot binaire blokken, tot de nul en de één,
tot het abc van het programmeren en het herprogrammeren.
Einde aan de horigheid, het lijfeigenschap dat sinds mensenheugenis behoort tot het staats-dna, de geldende statuten, de codes of conduct.
Einde aan het zweten in de sweatshops, de lange werkuren in de moordende moesson, het afmattende en geestdodende herhalen van dezelfde handelingen.
Einde aan de gore mensenhandel, het inhumaan menselijk transport, het meedogenloos dumpen van havelozen en radelozen.
Einde aan het catastrofale kapitalisme, het op de kap zitten van de verzwakten,
de verstopten, de koppen van jut in het systeem met de algemeen geldende marktwetten.
Einde aan het door de strot geramde brood en de zedelijk verplichte spelen.
Einde aan de terreur van de technologie, de tricky apps, de gain uit de no-brainers
die niet meer wikken en wegen maar slikken, na-apen, onvoorwaardelijk gehoorzamen,
zelfs niet meer durven ademen en bewegen.
Einde aan het sjouwen, slepen, heffen van steenblokken in de kleffe middagzon, een resem stokslagen verdragend, uitziend op een verscheiden als kanonnenvoer of vlees voor de leeuwen.
Einde aan het ethische en het onethische hacken, het blind vertrouwen in het algoritme, het inpalmen van gevoelens en gedachten, het inbreken in persoonlijke sferen.
Einde aan de afbrokkeling van de concentratie tot gruis, fijn zand, silt, stof en as.
Einde aan de gestadige controle, de terugkerende dieptebevraging, de voortdurende test van het geweten.
Einde aan het vastzetten, het fnuiken, het dreigen, het manipuleren, het uitlachen, het treiteren en het pesten.
Einde aan de sleur van het nuttige, de wetten tussen droom en daad, de monotonie van de monogamie.
Einde aan de opgelegde tijd, de voorgeschreven volgorde, voor elke tik is er een handeling of bezigheid, een strak plan van de eerste tot de laatste seconde.
Einde aan de geautomatiseerde, mechanische, repetitieve liefde.
Einde aan het aftrainen, het afbeulen, het afpeigeren tot libido zero, de zielloze zombies
gaan en vermenigvuldigen zich.
Einde aan deep learning, deep linking, deepfake.
Einde aan de debiele, seniele, infantiele SHIT.
Einde aan de moord op de verwondering, het kapot analyseren en het reduceren van het mysterie tot koele, onweerlegbare, ondubbelzinnige data.
Einde aan de nieuwspraak, de dubbelspraak, de modificatie van de taal, het geniepige liegen.
Einde aan het opdreunen, het reciteren, het memoriseren van regels en richtlijnen.
Einde aan het huisarrest, de eenzame opsluiting, de verbanning van wie anders is, wie afwijkt van de norm, wie als gestoorde en verschoppeling door het leven struikelt, schrijdt, strompelt.
Einde aan de boekverbrandingen, het opblazen van beelden, het slopen van schoonheid en het verscheuren van persoonlijkheid.
Einde aan het denken in hokjes, het verdelen in vakjes, het labelen en het stempelen, het categoriseren en het catalogiseren.
Einde aan de uitzichtloze oorlog, de machinerie van de oorlog, de economie van de oorlog met soldaten die marsen lopen en klakkeloos en kritiekloos bevelen uitvoeren, bevel is immers bevel.
Einde aan de werkslaven, loonslaven, veldslaven, mijnslaven, kolonieslaven, fabrieksslaven, huisslaven, seksslaven, geluksslaven, hogerop geraakte slaven.
Einde aan de praktijk van de pillendraaiers die willens nillens verspreiden een hardnekkige waas over de heldere blik, de scherpe geest.
Einde aan het conditioneren van de condition humaine zodat alleman tevreden is, alleman berust in het lot, alleman blijft in zijn kot.

VERSCHRIKKELIJK IS HET LOT, HET KRAMPACHTIG BEWEGEN
IN EEN VERSTIKKENDE RUIMTE, EEN DWINGEND KOT
TOT IN DE NOK GEVULD MET VOORSCHRIFTEN
REGELS ALLERHANDE, EEN VOOR EEN GESCHIFT MAAR ONONTKOOMBAAR
IN ELKE TAAL BESCHIKBAAR
ONLINE OF OFFLINE HET INDIVIDU VERPLICHTEND
LIJDZAAM EN GEWILLIG TE ONDERGAAN HET SLAVENBESTAAN

© Frederik Lucien De Laere

Reacties

Populaire posts van deze blog

boekvoorstelling/vernissage The obscure object